ЗАЩО ОТГЛЕЖДАМЕ МОРИНГА НА КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ

След внимателни оценки и проучвания стана ясно, че Канарските острови са европейската територия, където съществуват най-добрите условия от гледна точка на климат, почва и околна среда за отглеждането на растението Моринга.

Тази комбинация от идеални условия прави възможно постигането на много висока възвръщаемост на производителността на остров Тенерифе, най-вече поради субтропичния климат в южната част на острова, който позволява буен растеж на дърветата Моринга, характеризиращи се с наличието на червени листа, поради вулканичната почва.

Канарските острови са практически единствената територия в Европейския съюз с пелоклиматични характеристики, подходящи за оцеляването на растението Моринга. Съществуващите там условия остават в действителност оптимални през цялата година, особено през месеците от април до ноември. Естеството на вулканичната почва на архипелага благоприятства богатството на активните съставки и полученият продукт е с по-високо качество в сравнение с този, който се култивира на континента.

КАКВО ОТЛИЧАВА НАШАТА МОРИНГА ОТ ДРУГИТЕ ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА

През последните две години се забелязва силно вътрешно търсене на продукта в Европа, особено от страни като Германия, Австрия, Италия и Холандия. Днес това търсене се покрива предимно от доставчици от Западна Африка и Индия, които обикновено не прилагат стриктния контрол на качеството, изискван в Европа и не отговарят на желаните от потребителите и Европейския съюз изисквания за екологично сертифициране.

Нашата инициатива цели да се разграничи от конкурентните, посредством уникалната стратегия за качеството на продукта. Следвайки препоръките на Европейския съюз за биологично производство, нашия продукт ще носи марката “ Земеделие на ЕС „, която е валидна на целия пазар в Европейския Съюз и която удостоверява произхода и екологичното и биологично отглеждане, без използването на пестициди или химически торове. Нашата суровина, червената Моринга, също така подлежи на контрол от Института на Канарските острови за качество на селскостопанските и хранителни продукти (ICCA), европейски орган, който удостоверява произхода и производството.