Общи условия за продажба на Redmoringa.it

Общи Условия за Продажба (ОУП) по отношение на покупки, направени онлайн на www.redmoringa.it

„ЕВРО КОНЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: България, София, 1202, бул. Сливница 188, ДДС № 202451192, e-mail: moringa@euroconnect.bg (“Redmoringa.it”) приканва потребителите да прочетат тези Общи условия за продажба („ОУП“), които регулират покупката на продукти и управлението на поръчките, извършени през уебсайта.

На сайта www.redmoringa.it се предлагат за продажба както продуктите „Redmoringa.it“, така и „Продукти на партньорите на Redmoringa.it“

Продукта/ите Redmoringa.itсе отнася за всички продукти предлагани на www.redmoringa.it.

 1. Сключване на договор и доставка на продуктите
 1. Всяка поръчка осъществена на www.redmoringa.itозначава сключване на договор за продажба на италиански / български / английски език. Когато поръчката е свързана с продукт Redmoringa.it, се сключва договор между купувача и „ЕВРО КОНЕКТ“ ЕООД, ДДС № 202451192 („Redmoringa.it“). 
 1. 1.2. С кликването върху бутона „Купете сега“клиентът прави обвързваща поръчка, свързана с елементите, които се съдържат във виртуалната количка за пазаруване. След като поръчката бъде изпратена, в рамките на 1 час, Redmoringa.itще изпрати имейл, потвърждаващ поръчката на клиента. Договорът за покупка между Redmoringa.itи клиента се счита за сключен, когато последният получи потвърждението на поръчката. Ако клиентът не получи потвърждение на поръчката в рамките на срока, посочен в настоящия раздел 1.2., съответната поръчка трябва да се счита за отказана от Redmoringa.itи следователно, не поражда никакви обвързващи ефекти. Поръчките, във връзка с които клиентът е избрал авансово плащане, ще бъдат изпратени веднага след като Redmoringa.itполучи пълното плащане на цената. В тази връзка, Redmoringa.itВи приканва да преминете към плащане на цената, веднага след като получите потвърждението на поръчката и във всеки случай не по-късно от 7 дни.
 1. Когато продуктите, за които се отнася поръчката, не са налични по причини, независещи от Redmoringa.it, последната трябва незабавно да уведоми клиента. В този случай Redmoringa.itняма да има задължение да достави поръчаните стоки, освен в случаите, в които Redmoringa.itпоема риска от последваща доставка на продуктите, съставляващи въпросната поръчка. Във всеки случай, ако поръчаните продукти не са налични, Redmoringa.itще осигури без забавяне възстановяването в полза на клиента на всяка вече платена сума.
 1. Redmoringa.itне поема отговорността да търси и да намира неналични продукти от други източници. Тази разпоредба важи и за поръчки, свързани със заместващи стоки (за които са описани само видът и характеристиките на продуктите). Redmoringa.itе длъжно да достави само наличното на склад, и поръчаното от неговите доставчици. Складът на Redmoringa.itвключва и складовете на съответните партньори на Redmoringa.it, от които идват продуктите, поръчани от клиента. Redmoringa.itизвършва доставки само на територията на България. Ако времето за доставка е изразено в работни дни, това означава от понеделник до петък включително, с изричното изключение на празниците.
 • Цени, транспортни разходи и експресна доставка
 • Клиентът трябва да плати цената, публикувана на страницата на продукта в момента на изпращане на поръчката. Посочената цена е окончателна и включва ДДС.
 • Транспортните разходи са за сметка на Redmoringa.it
 • Плащане
 • Redmoringa.it приема различни начини на плащане, измежду които:плащанес кредитна карта, банков превод, Paypal и плащане при доставката. Redmoringa.it си запазва правото да откаже определени методи на плащане и да поиска различни начини на плащане за определени поръчки. Redmoringa.it приема плащания само от банкови сметки в рамките на Европейския съюз (ЕС) катоклиентът е отговорен за всички разходи, свързани с транзакцията.
 • В случай на покупка, направена с кредитна карта, сумата се изтегля,само при изпратенапоръчка.
 • Купувачът приема да получава фактури и други документисамо в електронен формат.
 • Използване на промоционалниваучери
 • Промоционалнитеваучери не могат да бъдат закупени, те се предлагатот Redmoringa.it като част от промоционални кампании и могат да бъдат използвани за ограничен период на валидност.
 • Промоционалните ваучери могат да се използват еднократно, за една поръчка в определения срок на валидност. Възможно е за закупуването на някои продукти да се изключи възможността за използване на промоционални ваучери. Промоционалните ваучери не могат да се използват за закупуване на подаръчни ваучери. Възможно е използването на промоционален ваучер да бъде обект на някакъв видминимален разход.
 • Стойността на закупените продукти трябва да бъде равна или по-голяма от стойността на промоционалния ваучер. Ако размерът на промоционалния ваучер не е достатъчен да покрие стойността на поръчаните продукти, разликата може да бъде платена по някой от приетите начини на плащане, посочени в член 3 по-горе. Промоционалните ваучери не се възстановяват в брой и не се начисляват лихви върху кредита, който представляват. Промоционалните ваучери няма да бъдат възстановени, ако купувачът реши да върне частично или изцяло поръчаните продукти.
 • Промоционалните ваучери могат да се използват само ако поръчката бъде финализирана, не могатдасеизползватсъс задна дата и не могатда бъдатпрехвърленина трети лица. Освен ако не е предвидено друго от Redmoringa.it, не е възможно да се комбинират няколко промоционални ваучера за една и същапоръчка.
 • Ако по време на поръчката клиентът е трябвало да използва промоционален ваучер и ако общата стойност на поръчката – поради отказана клиента от някой продукти – епо-малка от стойността на промоционалния ваучер, Redmoringa.it си запазваправотода фактурира първоначалната цена на стоките, които остават в притежание на клиента.
 • Право на отказ и връщане напродукти отRedmoringa.it
 • Клиентът има право да се откаже от всяка поръчка, свързана с продуктите на Redmoringa.it, без да посочва причини за това чрез обикновена декларация, при условие че е изрично предоставена на Redmoringa.it. Ако клиентът възнамерява да върне закупените продукти, той може да поиска етикет за връщане на продукта от отдел Обслужване на клиенти(вижте данните за контакт, посочени в долната част на страницата).
 • Redmoringa.it си запазва правото да откаже връщане и / или възстановяване на средства в резултат на връщане, ако стоките са върнати повредени, оцветени, без оригиналния етикет и без оригиналната кутия.
 • Право на отказ отпродукти на Redmoringa.it

След като приключирегистрацията, Клиентът може да избере един или повече Продукти, които възнамерява да закупи, като ги сложивъв виртуална „количка“, чиетосъдържаниеможе винаги да разгледа и актуализира, преди да продължи споръчката.

 • Информация относно правото на отказ (съгл. чл.50 от Закон за защита на потребителите)

Клиентът има право да се откаже отдоговора, без да посочи причинитеза това, в рамките на 14 дни. Срокът за отказ изтича след 14 дни от деня, в който клиентът или трета страна, различна от превозвача и определена от самия клиент, придобиефизическотопритежание на последната поръчана стока. В случай на договор, свързан с множество стоки, поръчаниот клиента в една единственапоръчка и доставенипоотделно, 14-дневния срок започва от деня, в който клиентът или трета страна, различна от превозвача и определена от самия клиент, придобиефизическото владение върху последния поръчан продукт. 

За да упражните правото си на отказ,трябва да информиратеRedmoringa.it („ЕВРО КОНЕКТ“ ЕООД,със седалище и адрес на управление: България, София, 1202, бул. Сливница 188, ДДС № 202451192, e-mail: moringa@euroconnect.bg) за решението си за отказ от настоящия договор, посредством изрична декларация в този смисъл (например с писмо, изпратено по пощата или по електронна поща). За тази цел е възможно да се използва стандартният текст, посочен в точка 6.3. 

Също така е възможно електронното попълване и изпращане на формуляра за отказ или друга изрична декларация за това чрез уебсайта Redmoringa.it. В този случай, Redmoringa.itще изпрати незабавно потвърждение за получаването на отказа на траен носител (например чрез електронна поща). Срокът за отказ се счита за спазен, ако клиентът изпрати своята декларация преди изтичането на 14 дни от деня, в който клиентът или трета страна, различна от превозвача и определена от клиента, придобие физическото владение на последната поръчана стока. В случай на договор, свързан с множество стоки, поръчани от клиента в една единствена поръчка и доставени поотделно, 14-дневния срок започва от деня, в който клиентът или трета страна, различна от превозвача и определена от самия клиент, придобие физическото владение върху последния поръчан продукт.

 • Последствия от отказа

След прекратяването на този договор, Redmoringa.it ще възстанови всички плащания, извършени от купувача, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи, произтичащи от избора на друг вид доставка, различнаот стандартната, предлаганаот Redmoringa.it) , без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който Redmoringa.it е уведоменоот клиента за решениетомуда упражни правото си на отказ. Тези възстановявания ще се извършват при използване на същия инструмент за плащане, използван от клиента по време на закупуването, освен ако не е посочено друго. Във всеки случай, за клиентаняма да иманикакви разходи в резултат на възстановяванена платените от него суми. Възстановяването ще се извърши следполучаването от Redmoringa.it, на продуктите, или след надлежното доказателство от страна на клиента, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете настъпи по-рано.

Клиентът е длъжен да върне или да доставипродуктите без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на 14 дни от деня, в който той обяви намерението си да се откажеот договора за покупка. 

Продуктите трябва да бъдат върнати

– правилно опаковани в оригиналната опаковка, без да са повредениили замърсени и оборудвани със съответнитепринадлежности, инструкции за употреба и документация;

– с транспортния документ (в оригиналната опаковка), за да може Redmoringa.it да идентифицира клиента (номер на поръчката, име, фамилия и адрес);

– без явни признаци на употреба, с изключение натези, които са съвместими с нормалнотоизпитване на продукта(не трябва да има следи от продължителна употреба или при всички случаи надвишаващавремето, необходимо за пробата на продуктаи не трябва да бъде в състояние, коетода не позволи последващата му продажба).

Ако върнатиятпродукт не отговаря на разпоредбите на предишния параграф, отказаняма да бъде ефективен.

Разходите по връщането на стоката са за сметка на Redmoringa.it, когатоклиентът използва документите за връщане предоставениот Redmoringa.it и изпратистоката от държавата, в която я е получил. В противен случай разходите за връщането ще бъдат за сметка на клиента. Клиентът е отговорен за всяко намаление на стойността на стоките, произтичащо от употреба, различнаот необходиматаза установяване характера, характеристиките и функционирането на самите продукти.

 • Стандартен формуляр за отказ

Клиентът, който възнамерява да се оттегли от договора, трябва да го попълни и да го изпрати на: 

Redmoringa.it  („ЕВРО КОНЕКТ“ ЕООД,със седалище и адрес на управление: България, София, 1202, бул. Сливница 188, ДДС № 202451192, e-mail: moringa@euroconnect.bg). Клиента също така може да упражни правото си на отказ, изпращайки на Redmoringa.itвсяко друго изрично уведомление, съдържащо намерението му да се откаже от договора.

“С настоящото аз/ние (*) обявявам отказа от моя/нашия (*) договор сключен за закупуване на следните продукти/услуги (*) – поръчани на (*) / доставени на (*) – име на купувача(ите) – адрес на купувача(ите) – дата 

(*) Задраскайте невярното”

 • Възстановяване на платените суми

Фактурите ще се издават изключително в електронен формат.

Възстановявените суми се кредитират директно по сметката или платежния инструмент, използвани в момента на покупката. За плащания, извършени чрез банков превод, възстановяването ще бъде направено посметката, използвана за плащане. За плащания, извършени чрезPaypal или кредитна карта, възстановяването ще бъде извършено по сметкатаPaypal или кредитната карта. При плащания, извършени с наложен платеж, възстановяването ще бъде направено или по разплащателнатасметка, която клиентът посочи на Redmoringa.it, или чрез кредитиране посметката на клиента. Ако за поръчката е използванподаръчен ваучер,Redmoringa.it  ще върне суматапо клиентската сметкана клиента.

 • Обслужване на клиенти

Клиентите могат да се свържат с отдел Обслужване на клиенти наRedmoringa.itна следния имейл адрес: moringa@euroconnect.bgот понеделник до петък, от09.00до18.00.

 • Гаранция за дефекти и несъответствия на продуктите и допълнителна информация
 • За покупките, направени на Redmoringa.it, се прилагат правилата на Закон за защита на потребителитепо отношение на гаранцията за дефекти и несъответствияна продукта. Следователно на клиентаще бъде признатоправото, посоченов чл. 112 отЗакон за защита на потребителите, катотези права трябва да се упражнят в сроковете по чл.115от Закон за защита на потребителите.
 • Тези ОУПмогат да бъдат разгледани на уебсайта www.redmoringa.it и могат да бъдат запазени чрез съответната команда на браузъра (обикновено File -> Save as). Можете също така да ги запазите и архивирате в PDF формат, като кликнете тук. За да можете да отворите PDF файла, е необходимо Adobe Reader да е инсталиран на вашия компютър, който може да бъде изтеглен безплатно от www.adobe.it или друг подобен софтуер.
 • Възможно е да запазитеданните за поръчката и да изтеглите ОУПс помощта на съответната команда на браузъра, за да запазите обобщението на поръчката, което се показва в последния екран на процеса на закупуване, или да изчакате получаването на съобщението за автоматично потвърждение на поръчката, коетоRedmoringa.it изпраща по електронна поща след завършването на поръчката. Това потвърждаващо съобщение съдържа подробности за поръчката и ОУПна Redmoringa.it и може лесно да бъде отпечатано или запазено с помощта на функциите, предоставени от програмите за електронна поща.
 1. Приложимо законодателство
 1. Тези ОУПи договорите за покупко-продажбасе уреждат от българскотозаконодателство (и по-специално от Закон за защита на потребителите – който съгласно членове 45-61урежда договорите от разстояние и от Законодателно постановление70 от 09/04/2003 относно електронната търговия) и трябва да бъдат интерпретирани съгласно тях. 
 2. За всякакъв видспорове, които могатда възникнатвъв връзка с договорите за продажба и / или покупко-продажба, клиентите могат да се позоват напроцедура за извънсъдебно разрешаване на спорове от Помирителни комисии в съответствие с изискванията, посочени в чл.182 и сл.от Закон за защита на потребителите. В хипотезата, в която Клиентът активира гореспоменатата процедура, Redmoringa.it гарантира участието сив опит за приятелско споразумение.
 3. Клиентът същотакаима право да използва процедурата за онлайн разрешаване на спорове на адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

С най-добри пожелания, redmoringa.it