Последна актуализация: 24 октомври 2018.

Въведение

Ние в Euroconnect Eood се ангажираме да спазваме Вашата онлайн поверителност и да осъзнаем Вашата нужда от подходяща защита и управление на лични данни („Лични данни“), които споделяте с нас.

Декларацията за поверителност на Euroconnect Eood описва как Euroconnect Eood събира, използва, споделя и защитава Вашите лични данни. Тази политика също описва избора ви относно използването, достъпа и коригирането на личните данни.

Лични данни

Лични данни са всички данни, свързани с идентифицирано или идентифицирано физическо лице. Вашите имена, адрес, телефонен номер и номер на банкова сметка са примери за лични данни.

Лични данни, които обработваме и за какви цели

Euroconnect Eood обработва вашите лични данни, за да гарантира ефективността и ефективността на бизнес връзките на Euroconnect Eood, търговските сделки, маркетинга и практиките за заетост. Обработката винаги ще се основава на основателни причини или на вашето съгласие.

Събиране и използване на лични данни

Euroconnect Eood може да събира лични данни (които обхващат всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране на физическо лице) от вас, когато посещавате уебсайта на Euroconnect Eood. Видът на събраните лични данни и целта им на използване включват (но не се ограничават до) елементите, посочени в таблицата по-долу, както следва:

 Събран е тип лични данни Предназначение
Лична идентификация:

– Име
– Домашен или физически адрес
– имейл адрес, телефонен номер и други данни за връзка
– Национален идентификационе н номер
– DOB
Изпълнение на договор:

Търговска дейност: Euroconnect Eood събира частични или всички данни за изпълнение на стоки или услуги.

Заетост: Euroconnect Eood събира тези данни за спазване на трудовите разпоредби, за изпълнение на трудовите задължения.
Данни за връзка:

– Адрес
– Телефон (стационарен или мобилен)
– Електронна поща
– Контакт (и) за спешни случаи
– Данни за бизнес контакти
Маркетинг или правно задължение:

Търговска дейност: Euroconnect Eood може да събира частични или всички данни за актуализиране на пазара или услугата.

Заетост: Euroconnect Eood събира тези данни, за да спазва трудовите разпоредби и трудовия договор.
Данни за ползите:

– Суми за избори и приспадания
– Бенефициенти / зависими лица
– Данни за претенциите
Изпълнение на договор:

Заетост: Euroconnect Eood ще събира тези данни за обработване на работната заплата по договора на служителя.
Финансови данни:

– Банкови детайли
– Компенсация
– Данъчни данни
– Заплащане на заплатите
– Данни за кредитна карта
Изпълнение на договор:

Търговска дейност: Euroconnect Eood може да събира частични или всички данни за плащане на нашите стоки или услуги.

Заетост: Euroconnect Eood ще събира тези данни за обработване на работната заплата по договора на служителя.
Данни за служителите:

– Споразумения и съгласие на служителите
– Трудови договори и Общи условия
– Документи за изпълнение и обучение
– Дисциплинарни документи
– Информация за семейството и здравето
Заетост: Euroconnect Eood събира тези данни, за да гарантира спазването на приложимото трудово законодателство, изпълнение на задълженията, проверка на спазването на фирмените политики, администриране на обезщетения, управление на кариерата и извършване на общи операции в областта на човешките ресурси.
Данни за кандидатите:

– Име
– Домашен или физически адрес
– Имейл адрес, телефонен номер
– автобиография или автобиографии
– Данни за проверка на фона
Заетост: Euroconnect Eood събира тези данни за оценка на възможностите за заетост.

Euroconnect Eood не използва като лична информация лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на лице или данни относно здравето или сексуален живот и сексуална ориентация.

Ако Euroconnect Eood възнамерява да използва и прехвърля лични данни за цели извън търговските или трудовите задължения на Euroconnect Eood за цели като маркетинг или търговски съобщения, или ако Euroconnect Eood разкрива лични данни на трета страна или използването на личните данни за за други цели, различни от целта, за която е била първоначално събрана или впоследствие упълномощена от вас, Euroconnect Eood ще ви предложи възможността да потвърдите, дали разрешавате личните си данни да бъдат разкривани на трета страна или да се използват за всякакви цели различна от целта, за която е била първоначално събрана или впоследствие упълномощена от вас.

В допълнение, Euroconnect Eood може да се наложи да прехвърля лични данни в рамките на Euroconnect Eood или на доставчици на услуги на трети страни, които работят в рамките на Euroconnect Eood, в чужбина, извън вашата държава или юрисдикция по целия свят, в съответствие с нашите процеси.

избор

Изборът дали да се предоставят лични данни на Euroconnect Eood зависи от вас. Известието на Euroconnect Eood предоставя, когато събира лични данни, които ще ви помогнат да ни позволите да използваме вашите лични данни. Когато не желаете да предоставяте личните си данни, можете да посетите повечето уебсайтове на Euroconnect Eood.

Имайте предвид обаче, че може да нямате достъп до определени опции, оферти и услуги, които включват нашето взаимодействие с вас. Ако сте избрали да имате връзка с Euroconnect Eood, като например договорни или други бизнес отношения или партньорство, Euroconnect Eood естествено ще продължи да се свързва с вас във връзка с тези бизнес отношения.

Можете да се регистрирате и да се съгласите да получавате съобщения по имейл или бюлетин от Euroconnect Eood. Ако искате да преустановите получаването на тези съобщения, можете да актуализирате предпочитанията си, като използвате връзката „Отписване“, която се намира в имейлите, или като се свържете с Euroconnect Eood, като използвате информацията в раздела „Данни за контакт“ на тази политика.

Бисквитки и други технологии за проследяване

Този сайт използва бисквитки, за да съхранява информация на вашия компютър. Някои от тях са от основно значение за работата на Euroconnect Eood; други помагат на Euroconnect Eood да подобри потребителския опит. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който може да се използва например за събиране на данни за дейността на уебсайта. Някои бисквитки и други технологии могат да служат за извикване на лични данни, които преди това са били посочени от уеб потребител, за да научите повече. click here Моля, имайте предвид, че ще продължите да получавате общи реклами.

Лог файлове

Регистрационните файлове могат да записват данни, като имена на интернет домейни и хостове; Адреси на интернет протокол (IP); видове браузърен софтуер и операционни системи; доставчик на интернет услуги; файловете, преглеждани на уебсайта на Euroconnect Eood (напр. HTML страници, графики и др.), препращащи и изходящи страници и дати и часове, до които се осъществява достъпът на Euroconnect Eood, за да се анализират тенденциите в агрегата и да се администрира сайтът.

Сигурност

Винаги, когато вашите лични данни могат да бъдат държани в рамките на Euroconnect Eood или от нейно име, Euroconnect Eood възнамерява да предприеме търговски разумни и подходящи стъпки за защита на личните данни, които споделяте с Euroconnect Eood от неоторизиран достъп или разкриване.

Ако имате въпроси относно сигурността на личните ви данни, можете да се свържете с Euroconnect Eood на [email protected]

правен

От Euroconnect Eood може да се изиска да разкрие лични данни във връзка със законно искане от страна на правоприлагащите органи, публичните органи или други искания за национална сигурност.

Euroconnect Eood може също така да разкрива Вашите лични данни, както се изисква от закона, като спазване на призовка или друг правен процес, когато Euroconnect Eood вярва, че разкриването е необходимо, за да се защитят правата на Euroconnect Eood, да се защити вашата безопасност или безопасността на другите. разследва измама или отговаря на искане на правителството.

Запазване на данни

Euroconnect Eood няма да съхранява данните ви по-дълго от необходимото за целта, за която сме обработили данните ви. Колко дълго съхраняваме данните ви зависи от вида на данните и целта, за която обработваме данните ви.

Права на субекта на данните

За да упражнявате някое от следните права, моля свържете се с нас на маркетинг @ Euroconnect Eoodglobal.com

Право за искане на достъп

Можете да поискате подробности за личните данни, които Euroconnect Eood държи за вас. При поискване, Euroconnect Eood ще предостави копие от тези Лични данни в разумни срокове. Ако искате копие от вашите лични данни, Euroconnect Eood поддържа, моля пишете ни на [email protected]

Право на отстраняване

Ако смятате, че някакви лични данни Euroconnect Eood държи за вас неправилни или непълни, моля свържете се с Euroconnect Eood възможно най-скоро на адреса по-долу. Euroconnect Eood ще коригира своевременно всички Лични данни, за които е установено, че са неточни.

Право на обект

Можете да изберете да възразите срещу събирането или използването на личните ви данни:

  • Когато данните се обработват за законния интерес на Euroconnect Eood;
  • Когато се обработват данни за задача, извършвана в обществен интерес или при упражняване на официална власт, предоставена на Euroconnect Eood.

Моля, имайте предвид, че вашето възражение може да бъде пренебрегнато от законните интереси на Euroconnect Eood да обработи и събере вашите лични данни.

Право на изтриване

Доколкото е допустимо по закон, може да имате право да изтриете определени Лични данни при следните обстоятелства:

  • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;
  • Вие възразявате срещу събирането или използването на вашите лични данни и няма преобладаващи законни основания за тяхното обработване;
  • Личните данни са обработени незаконно;
  • Личните данни са достигнали максимално определения период на задържане, който трябва да бъде изтрит, или за спазване на правно задължение, на което подлежи Euroconnect Eood.

Право на ограничаване на обработката

Може да имате право да ограничите по-нататъшната обработка на личните си данни в следните ситуации:

  • Оспорвате точността на личните данни;
  • Обработката на данните е незаконна;
  • Личните данни на Euroconnect Eood са достигнали до определения период на съхранение и вече не се нуждаят от Лични данни за целите на обработването, но изискват личните данни да създават, упражняват или защитават правни претенции;
  • Вие възразявате срещу обработката и обработката на вашите лични данни може да бъде ограничена до потвърждаване на легитимността на основанията на Euroconnect Eood да отмени правата ви като субект на данни.

Право на преносимост

Имате право да получавате личните си данни в структуриран, често използван и машинно четим формат. Euroconnect Eood ще съдейства при предаването на такива данни на друг субект при поискване, доколкото това е технически възможно.

Споделяне с доставчици на услуги

Доставчиците на услуги предоставят определени услуги, достъпни на www.Euroconnect Eoodglobal.com от името на Euroconnect Eood. Euroconnect Eood може да предостави данни, включително лични данни, които Euroconnect Eood събира в интернет чрез доставчици на услуги на трети страни, за да им помогне да доставят програми, продукти, данни и услуги. Доставчиците на услуги също са важно средство, чрез което Euroconnect Eood поддържа своя уебсайт и пощенски списъци. Тези доставчици на услуги са упълномощени да използват Вашите лични данни само при необходимост, за да ни предоставят тези услуги.

Поверителност на децата

Уебсайтът на Euroconnect Eood е уебсайт за обща аудитория. Съответно, Euroconnect Eood не възнамерява да събира лични данни от всеки, за когото е известно, че е на възраст до 13 години.

задължение

Euroconnect Eood се ангажира с неприкосновеността на личния живот. Защитата на поверителността ви онлайн е развиваща се област и този уебсайт постоянно се развива, за да отговори на тези изисквания.

Ако имате някакви коментари или въпроси относно Политиката за поверителност на Euroconnect Eood, моля свържете се с Euroconnect Eood на [email protected] Докато Euroconnect Eood не може да гарантира усъвършенстване на неприкосновеността на личния живот, Euroconnect Eood ще адресира всеки въпрос по най-добрия възможен начин възможно най-скоро.

Данни за връзка

Euroconnect Eood

Blv.Slivnitsa 188, София, България

[email protected]

BG202451192

Промени в тази Декларация за поверителност

Трябва да преглеждате тази Политика за поверителност на рутинна основа, тъй като Euroconnect Eood си запазва правото да променя тази Политика за поверителност или част от нея, актуализирана версия на Политиката ни за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт.